MASAMI THE COUPLE โปรโมชั่นร้อนๆรับซัมเมอร์

อัพเดท 06-06-2017

วันที่ 1 เมษายน 2560

มาซามิ ออกบูธ 'งานแฟรนไชส์ 7-11' ณ โรงแรมดุสิตธานี

วันที่ 1 เมษายน 2560 - กระดาษซับหน้ามันมาซามิ ร่วมกับ 7-11 ออกโปรโมชั่นคลายร้อนรับซัมเมอร์เพียง ซื้อกระดาษซับหน้ามันมาซามิ ที่ 7-11 สาขาใดก็ได้ ท่านก็มีสิทธิ์ได้รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ ภูเก็ต พร้อมที่พัก 5 ดาว ริมหาดป่าตอง ไปเลยง่ายๆ

รายละเอียดของรางวัล
1. รางวัลใหญ่มี 3 รางวัล รวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท ประกอบด้วย
- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ ฯ – ภูเก็ต 1รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
- ห้องพัก 5 ดาว โรงแรม LaFlora resort Patong 3 วัน 2 คืน
2. Gift Set Masami 20 รางวัล
- กระเป๋าอเนกประสงค์
- กระดาษซับหน้ามัน มาซามิ สีฟ้าและสีชมพู


กติกา
- ซื้อกระดาษซับหน้ามัน มาซามิ ที่ 7-11 สาขาใดก็ได้
- ถ่ายรูปใบเสร็จพร้อมพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่ กล่องข้อความบน Facebook หรือ Line @Masamithailand (Add line ID : @Masamithailand)
- ต้องเป็นใบเสร็จที่มีรายการซื้อสินค้ากระดาษซับมันมาซามิที่ 7-11 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
- 1 เลขที่ใบเสร็จ สามารถส่งได้เพียง 1 ครั้ง (หากส่งซ้ำจะถือว่ารหัสนั้นๆเป็นโมฆะ)
- ใบเสร็จต้องมีรายการซื้อสินค้ากระดาษซับหน้ามันมาซามิ ภายในระยะเวลา
- ของรางวัลทุกประเภทไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลเป็นเงินสด และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง
- เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2560
- กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล


รายละเอียดการรับรางวัลและการประกาศผล
- ประกาศผล 15 กรกฎาคม 2560
- สามารถเดินทางได้ ตั้งแต่ ก.ค.-ต.ค. 2560
- คัดเลือกผู้โชคดีจากการสุ่มจับหมายเลข (การประกาศผลบริสุทธิ์ 100 %) พร้อมมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook MASAMI
- ในการรับรางวัล บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่ติดต่อรับของรางวัลและมีหลักฐานในการรับรางวัล อย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
- บริษัท ฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สาหรับธุรกิจตามที่บริษัท ฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่า ตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี
- ติดต่อรับรางวัลที่บริษัท อะธีนา เอเชีย จากัด เลขที่ 32 อาคาร เจ.บี. ชั้น6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 10900 กรุงเทพ ฯ ในวันและเวลาทาการเท่านั้น โทร 02-617-4242


**เพียงเท่านี้ก็สามารถลุ้นตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมที่พัก 5 ดาว ริมหาดป่าตอง ได้แล้ว ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก**

Scroll to Top